Modelarch - Pracowania modeli architektonicznych

Jeden z modeli wykonanych przez Modelarch

O firmie

Firma powstała w 1995 roku. Głównym celem działalności były nietypowe usługi stolarskie, ze szczególnym naciskiem na projektowanie i produkcję schodów drewnianych. Po pewnym czasie działalnością równoległą stało się serwisowanie mebli jednego z największych producentów mebli w Polsce.

Jednak od samego początku działalnością objęta była budowa modeli architektonicznych dla potrzeb architektów. Początkowo było to bardziej realizowanie hobby, zapoczątkowanego przeze mnie już w latach szkolnych. Jednak z czasem pasja ta zaowocowała budową profesjonalnych modeli architektonicznych. Do zmiany profilu działalności - na typowo modelarską - zachęciły mnie sukcesy współpracującej ze mną pracowni, o podobnym charakterze, za oceanem. Wiedzę warsztatową wzbogacałem właśnie dzięki wyżej wspomnianej nowojorskiej pracowni. Współpraca ta do tej pory ma miejsce.

dabelo
xhtml 1.0 | css | 50426
Wszystkie prawa zastrzeżone
© 2004-2017 W. Jarosław Szkup