cennik

Każda makieta wyceniana jest indywidualnie.

Cena makiety zależy od skali , wielkości obiektu , jego złożoności, obszaru objętego modelowaniem, ilości elementów dodatkowych w otoczeniu obiektu ( zagospodarowaniu), obecności i ilości zieleni , ilości elementów dodatkowych typu samochody, place zabaw, elementy małej architektury itp.  Zależy także od tego, czy model wykonywany jest jako kolorowy czy monochromatyczny.

Ze względu na taką różnorodność, nie jest możliwe zunifikowanie cennika.

Do wykonania wyceny danej makiety prosimy o przesłanie następujących danych:

  1. Wizualizacje obiektu,
  2. Rysunki elewacji ( w formacie dwg. ),
  3. Rzut parteru ( dwg. ),
  4. Rysunak zagospodarowania terenu ( dwg.),
  5. Zadeklarowanie oczekiwanej skali modelu,
  6. Czy model ma być w kolorze , czy monochromatyczny,
  7. inne wymagania.